Khối Kinh Doanh
100k đơn đầu tiên trên web
0

Khối Kinh Doanh

Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 06.11.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Leader Digital Marketing

Mialala tuyển dụng Leader Digital Marketing

Tuyển dụng | 03.10.2023
Mialala chiêu mộ leader digital marketing. Cơ hội thu nhập lên tới 25.000.000 đồng/tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 03.10.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Tuyển dụng nhân viên content social

Tuyển dụng nhân viên content social

Tuyển dụng | 03.10.2023
Mialala chiêu mộ nhân tài có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung . Cơ hội thu nhập từ 9.000.000 đến 12.000.000/ tháng.
Tuyển dụng nhân viên content social

Tuyển dụng nhân viên content social

Tuyển dụng | 04.09.2023
Mialala chiêu mộ nhân tài có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung . Cơ hội thu nhập từ 9.000.000 đến 10.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 04.09.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Tuyển dụng | 04.09.2023
Mialala chiêu mộ nhân tài có kinh nghiệm thực chiến trên các sàn thương mại, yêu thích bán hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là lợi thế. Cơ hội thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Tuyển dụng | 01.08.2023
Mialala chiêu mộ nhân tài có kinh nghiệm thực chiến trên các sàn thương mại, yêu thích bán hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là lợi thế. Cơ hội thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Mialala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 01.08.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Mialala tuyển dụng Nhân viên Sale Online

Tuyển dụng | 01.07.2023
Mialala chiêu mộ nhân tài có kinh nghiệm thực chiến trên các sàn thương mại, yêu thích bán hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là lợi thế. Cơ hội thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000/ tháng.
Miala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Miala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 01.07.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Mialala tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mialala tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tuyển dụng | 07.06.2023
Mialala tuyển dụng các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực chăm sóc, tư vấn khách hàng với thời gian làm việc Part-time linh hoạt thoải mái. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là lợi thế.
Miala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Miala tuyển dụng Nhân viên bán hàng toàn các cơ sở trên toàn quốc

Tuyển dụng | 01.07.2023
Mialala chiêu mộ các ứng viên tiềm năng yêu thích bán hàng tại các cơ sở trên toàn quốc. Cơ hội thu nhập lên tới 10.000.000/ tháng.
Về đầu trang
Voucher dành cho bạn