Chính sách khách hàng thân thiết
Đồng giá 199k PC top header
Chính sách khách hàng thân thiết

https://mialala.vn/san-pham1. Thời gian bắt đầu áp dụng: 15/11/2022

2. Chính sách chương trình

• Khi khách hàng mua sắm bất kỳ sản phẩm của Mialala và để lại thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thì sẽ trở thành Khách hàng thân thiết của Mialala.

• Khách hàng sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu tích lũy cần thiết. Hạng thành viên được tính dựa trên Chi tiêu tích lũy như sau:

 

 CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


Về đầu trang