Dây đeo

 Dây quai trong cdc  Dây quai trong cdc
15,000₫
 Dây quai trong hộp tim  Dây quai trong hộp tim
45,000₫
 Dây trong Lovely  Dây trong Lovely
39,000₫
 Móc nối áo  Móc nối áo
5,000₫